OHSAS 18001

Önce Güvenlik

Hemen her dönemde sürekli olarak gündeme gelmekte olan iş kazaları ve çalışanların emniyeti hakkında çıkan haberler iş güvenliği konusunun gündemde kalmasına neden olmaktadır. Durum böyle olunca öncelikle firma yetkililerinin gerekli risk analizi çalışmalarını yapmaları gerekmektedir. Risk analizleri son dönemde yasalar ile genişletilmiş ve tümüyle mecburi uygulamalar içeren bir yapıya kavuşmuştur

 

OHSAS 18001 belgesi almak için ilk yapması gereken çalışma kanunen zorunlu olan risk analiz çalışmasıdır. Sonraki adım ise iş yeri ortam ölçümlerinin (zorunlu firmalarda) yapılmasıdır.

İş güvenliği yapısı itinalı bir sistem ve düzende oluşturulmalıdır. İş güvenliği prosedürleri, gerekli uyarı ve kontrol talimatları hazırlanmalıdır. OHSAS 18001 Belgesi için çalışma ortamı güvenliğinin sağlanması ve “OHSAS Prosedürlerinin” oluşturulması, kontrollerinin sistematik olarak yapılması ve çalışma ortamının güvenli olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.

İşçi sağlığı için gerekli olan doktor, çalışan personel sayısı göz önüne alınarak kontrol sağlanmalıdır. Elbette burada yapılması gereken ve yapılan çalışmalar yazılı duruma getirilmeli ve gerek firmada gerekse personel özlük dosyalarında saklanmalıdır.

Bu anlattığımız uygulamalar gerçekleştirildikten sonra işçi güvenliği ele alınmalıdır. Genellikle güvenlik ekipmanlarının doğru kullanımına yönelik eğitim ve talimatları içermekte olan işçi güvenliği iş sağlığının ardından üzerinde durulması gereken en önemli konu olmaktadır. İhtimal dâhilinde tüm kaza durumlarını olasılık ve ihtimallerinin tedbirleri ile birlikte yazılı hale getirilmesi ve bunun devamlılığının sağlanması adına gerekli eğitim ve çalışmaların planlanması OHSAS 18001 belgesi almak için gereken genel şartları kapsamaktadır.

ISO 18001 Sertifikası Nasıl Alınır?

· ISO 18001 belgesi almak için işçi sağlığı ve işyeri güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasalara uyumun sağlanması şartı yerine getirilmelidir.

·İşyeri kalitesinin artırılması ve bu ihtiyaca karşılık sağlanan kalitenin korunması gereklidir.

·İşyeri hekimi uygulaması ile personelin genel sağlık düzeyleri takip altında tutulmalıdır.

·Potansiyel risk veya durumlar tespit edilmeli gerekli önlemler alınmalıdır.

·Acil durum eylem planlarının hazır olması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,

·Çalışanlara iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi,

·İşe yeni alınan personelin adaptasyon süreci kontrol altında tutularak, eğitim ve gelişim süreci takip edilmeli,

·Tüm çalışmaların kalite kayıtları ile resmiyet altına alınması,

·İlgili sektöre ait meslek hastalıklarının belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması, planlamanın yapılması ve tebliğ edilmesi,

·İş kazaları, “Önceden Planda Olmayan”, “Beklenmeyen Olay”, “Zarar veya Kayıp İle Sonuçlanan Beklenmedik Kazalar” olarak tanımlanmaktadır. Kaza denilmesinin nedeni zaten beklenmemesidir. Bir işletmede meydana gelebilecek kazalar önceden öngörülebilirse tedbir almakta mümkün olabilecektir. ISO 18001 belgesi almanın odağındaki konu budur. Bir işletmede meydana gelen iş kazası hem firmaya zarar vermekte hem de ciddi yaralanma ve ölümlere neden olabilmektedir.

ISO 18001 belgesi almadan önce yukarıdaki şartlar yerine getirilmeli ve süreç güncel tutulmalıdır.

 

Yazgülü İnşaat
Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:56 Meriç İş Merkezi D:15 Çekmeköy / İstanbul
+90 216 641 24 65  info@yazguluinsaat.com
x
Web Tasarım ve Kodlama JBM INTERACTIVE
Yazgülü İnşaat
Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:56 Meriç İş Merkezi D:15 Çekmeköy / İstanbul
Online Katalog
Tıklayınız